PDF Drukuj

Program edukacyjny „Soki i musy-witaminy w SMART formie”
W związku z realizacją zagadnienia z Programu Profilaktyki dotyczącego propagowania zdrowego odżywiania nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego

,,Soki i musy-witaminy w SMART formie”. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Skierowany jest do uczniów klas I-III, rodziców i nauczycieli. Celem programu jest ,,edukacja dzieci w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz znaczenia soków i musów owocowych oraz owocowo-warzywnych, a także owoców i warzyw w diecie”. Brak właściwych przyzwyczajeń w tym zakresie i niechęć dzieci do spożywania świeżych owoców i warzyw jest dość powszechny. W związku z tym edukacja zdrowotna na początkowym etapie kształcenia jest bardzo ważna w osiągnięciu zmian nawyków żywieniowych naszych dzieci. Zdobyta wiedza i umiejętności dotyczące zdrowego odżywiania się oraz spożywania soków i musów owocowych i warzywnych może zmienić postawę dzieci i ich rodziców. Być może przyczyni się do urozmaicenia i wzbogacenia diety dziecka w odpowiednie prozdrowotne składniki.

https://www.sokiimusy.eu/o-programie/  link do strony o programie

Zajęcia pt.  "Czy wszyscy lubimy warzywa i owoce"

Notatkę sporządziła: L. Rudy

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl