PDF Drukuj

Ratujemy i Uczymy Ratować

W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowany jest program edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony przez Fundację WOŚP Jerzego Owsiaka. Na zajęcia uczęszczają chętni uczniowie z różnych klas I - III. Głównym celem zajęć jest upowszechnianie pierwszej pomocy. Dzieci uczą się schematu ratującego życie, czyli tego jak zadbać o własne bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność poszkodowanego, wezwać pomoc, sprawdzić oddech, ułożyć w pozycji bocznej oraz wykonać uciski i oddechy ratownicze.  16 października 2018r. przeszkoleni uczniowie wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób w tym samym czasie w całej Polsce. Impreza zorganizowana przez prowadzącą zajęcia - panią Dorotę Leguminę we współpracy z OSiR w Janikowie objęła 189 uczestników z różnych szkół i instytucji miasta i gminy Janikowo. Ponadto 12 stycznia 2019r. uczniowie wzięli czynny udział w 27 finale WOŚP wspierając Fundację swoimi występami. Wszyscy uczniowie biorący udział w szkoleniu na zakończenie roku szkolnego otrzymują wpis na świadectwie szkolnym  o udziale w powyższym programie, opatrzony odpowiednim hologramem.  Szczegółowe informacje o programie na stronie(http://www.wosp.org.pl) (http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac)

Notatkę sporządziła: Legumina Dorota

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl