PDF Drukuj

Projekt Fundacji  „Banku Dziecięcych Uśmiechów”: „Tworzy nas historia Kujaw, Polski i Europy”

W czerwcu 2011r. nasza szkoła, jako jedna z ponad stu placówek złożyła wniosek do udziału w programie Zachodniego Banku WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów” i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Tworzy nas historia Kujaw, Polski i Europy”.

Beneficjentami podejmowanych działań byli uczniowie klas szóstych, spełniający wymagania określone w regulaminie programu, a nadrzędnym celem projektu wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez stworzenie możliwości aktywnego poznania dziedzictwa kulturowego Polski i Kujaw zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych” oraz utożsamienie się z Małą i Wielką Ojczyzną.

Nasze działania finansowo wsparła również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rada Rodziców przy szkole.

W ramach realizowanego projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach interaktywnych wprowadzających do udziału w projekcie, zorganizowanych przez nauczyciela historii- panią Danutę Świetlik oraz dwóch wyjazdach edukacyjnych: do Parku Etnograficznego w Kłóbce oraz pierwszej stolicy Polski- Gniezna. Mieli możliwość zwiedzenia skansenu w Kłóbce, udziału w warsztatach muzealnych: „Kajet, tabliczka i obsadka, czyli w szkole pradziadka” oraz „Tradycyjne pożywienie na Kujawach”. Nie obyło się również bez poczęstunku- kujawskich racuchów. Podczas wyjazdu do Gniezna dzieci zwiedzały Katedrę Gnieźnieńską oraz Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzięki zaangażowaniu naszej katechetki pani Lucyny Plewie, dzieci po Katedrze Gnieźnieńskiej bezinteresownie oprowadzał i historię przybliżył przewodnik. W drodze powrotnej, uczniowie pełni wrażeń zaproszeni zostali na ciepły posiłek. Opiekę nad dziećmi podczas obu wyjazdów sprawowały panie: Danuta Świetlik, Maria Lewandowska oraz Magdalena Płuciennik. Udział w projekcie zakończony został wykonaniem przez uczniów, podczas zajęć kółka fotograficznego, prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem zdjęć zrobionych na obu wyjazdach. Efekty przedstawione zostaną społeczności szkolnej oraz lokalnej, przedstawicielom Banku Zachodniego WBK w Jankowie oraz władzom Miasta i Gminy w Jankowie. Za udział szkoły w projekcie oraz jego realizację odpowiedzialne były panie: Danuta Świetlik oraz Magdalena Płuciennik. 
 


 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl