PDF Drukuj

Program "Szkoła bez przemocy"
Nasza szkoła brała udział w VI i VII edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym jego celem było zwiększenie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczenie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie. Uczniowie brali udział w konkursach, akcjach i innych działaniach zaproponowanych przez organizatorów. Szkoła otrzymała pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych do wykorzystania na zajęciach. Cały czas był wdrażany w życie Kodeks Szkoły bez Przemocy, którego przestrzeganie jest czynnikiem niezbędnym w budowaniu wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia – nauczyciele, uczniowie i rodzice. Kodeks ten mówi nam, że:
1. Szkoła jest wspólnotą.
2. Wszyscy się szanujemy.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
4. Niczego nie ukrywamy.
5. Zawsze reagujemy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
8. Rodzice są z nami.
9. Mamy sojuszników.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Uwieńczeniem programu było otrzymanie przez szkołę certyfikatu „Szkoły bez przemocy”.
Koordynatorem programu była p. A. Knop.

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl