PDF Drukuj
Program „Szkoła z klasą 2.0”.
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Szkoła z klasą 2.0”.
Program ten ma na celu podniesienie jakości procesu dydaktyczno- wychowawczego, uatrakcyjnienie go i unowocześnienie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu różnorodnych technologii informacyjno- komputerowych (TIK). W programie tym uczestniczymy kolejny raz (link do poprzedniej edycji). Aby szkoła mogła realizować ten program, musi do niego przystąpić dyrektor oraz przynajmniej troje nauczycieli. W naszej szkole do programu przystąpiła pani dyrektor Ewa Foss oraz siedem pań nauczycielek i logopeda. Są to następujące osoby: p.Kamila Bednarek, p.Justyna Ligocka, p.Karolina Ochocka, p.Lidia Pluta, p.Renata Strzyżewska, p.Karolina Woźniak i p.Katarzyna Ziętek. Szkolnym koordynatorem programu została logopeda p.AgnieszkaPodolska-Urbaniak.
Spotkanie otwierające odbyło się 24.09.2015r o godzinie 15:30 w sali komputerowej
w budynku przy ul.Szkolnej. Wówczas koordynator programu p.Agnieszka Podolska-Urbaniak oraz p.Lidia Pluta przedstawiły zgromadzonym założenia programu oraz zadania
do realizacji. Zadania te przez twórców programu nazywane są ścieżkami, jest ich osiem. Każdy nauczyciel wybiera jedną ścieżkę na semestr i musi ją zrealizować w ciekawej formie z zastosowaniem TIK. Zadania te wykonuje oczywiście wraz ze swoimi uczniami, starając się, by oni byli jak najbardziej aktywni. Dyrektor ma do wyboru jedno z sześciu zadań na cały rok. Dotyczą one również zastosowania technologii informacyjno-komputerowych w pracy szkoły. Koordynator ma za zadanie czuwać nad przebiegiem realizacji programu. Jego zadaniem jest też prowadzić blog, na którym na bieżąco opisuje poszczególne działania. Taki blog powstanie po 28.10., kiedy aktywowana zostanie platforma programu. Tam będzie można śledzić realizację zadań. Także na stronie internetowej szkoły będziemy na bieżąco je relacjonować.
Nasza szkoła wybrała jako swoje hasło „Zdrowy styl życia”. Wszystkie zadania realizowane w programie będą dotyczyć tego zagadnienia.
Wszystkich zainteresowanych przebiegiem realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0” zapraszam do śledzenia naszych wpisów na blogu. Na bieżąco umieszczam tam informacje dotyczące podejmowanych działań(link do strony).
Notatkę sporządziła Agnieszka Podolska-Urbaniak.
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl