PDF Drukuj

Insta.Ling

W roku szkolnym 2016/17  uczniowie klas szóstych oraz  piątych, podobnie jak w poprzednim, biorą udział  w VI  Edycji Programu Insta.Ling. z języka polskiego i angielskiego.

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka, a uczniowie  razem z programem  Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Uczniowie  za swoją pracę otrzymują oceny tygodniowe i miesięczne. Mamy grupę uczniów, którzy oprócz słówek przydzielonych przez nauczyciela korzystają z dodatkowych pakietów wyrazów.
Korzyści z przystąpienia do Programu dla uczniów to przede wszystkim poszerzanie zasobu słownictwa, nauka poprawnej pisowni, motywowanie do systematycznej pracy i korzystanie z nowoczesnych metod przyswajania wiedzy.
Link do strony
Notatkę sporządziła: M.Pęziak

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl