PDF Drukuj

Szkolny Klub Bezpieczeństwa

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 upływa sześć lat, kiedy nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault  - SZKOLNE KLUBY BEZPIECZEŃSTWA (SKB). Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. W roku szkolnym 2014/2015 nowym koordynatorem projektu Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa zostało Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Cel, który przyświeca Szkolnym Klubom Bezpieczeństwa to aktywne działanie na rzecz ekologii i  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.

W latach ubiegłych SKB podejmował szereg działań z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej. Członkowie klubu brali  również udział w konkursach organizowanych przez  Renault.

Największym przedsięwzięciem był udział w 12. i 13. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” – „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie  lokalnej kampanii, która wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub ekologiczne formy transportu. Kolejnym etapem było opracowanie kroniki - sprawozdania z podjętych działań. Zrealizowane kampanie spotkały się z uznaniem. Jury konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” przyznało naszej grupie dwukrotne wyróżnienie dla najlepszej kampanii promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym  i ekologiczne sposoby przemieszczania się.   Opiekunek SKB była wówczas pani Magdalena Płuciennik.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy IVd:  N. Graotnik, M. Iskra, J. Bukowska oraz z klasy V b M. Kaczmarek kontynuują udział w projekcie edukacyjnym „Szkolne Kluby Bezpieczeństwa".

Bliższe informacje o udziale szkoły w projekcie znaleźć można na stronie internetowej:  www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa oraz w zakładce programy na stronie

Zapraszamy.

Notatkę sporządziła: K. Bednarek – opiekun SKB

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl