PDF Drukuj

Szkoła Odkrywców Talentów

Minister Edukacji Narodowej – pani Katarzyna Hall - ogłosiła obecny rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów, uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów za niezwykle ważne, choć dotychczas niedoceniane zadanie systemu edukacji.

Akcja miała na celu zachęcić nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia i wyróżnienia placówek, które w sposób szczególny dbają o rozwijanie zdolności i zainteresowań  uczniów.

Szkoła nasza może pochwalić się wieloma sukcesami uczniów, którzy dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej, od najmłodszych klas rozwijają swoje zainteresowania i talenty i  biorąc udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblach gminnym, powiatowym czy wojewódzkim zdobywając czołowe miejsca oraz tytuły laureatów i finalistów.

Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznawany jest jako część ogólnopolskiego programu Rok Odkrywania Talentów. To inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską, której celem jest promowanie szkół i innych miejsc, w których dba się o rozwój młodych ludzi. W wypadku szkół punktuje się prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności i uzdolnienia uczniów.

Tytuł ten uzyskują szkoły, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów zdolnych, które rozwijają ich zainteresowania i zdolności. Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uhonorowane tytułem  Szkoły Odkrywców Talentów.

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl