PDF Drukuj

XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie
„Tu jest Polska”
pod honorowym patronatem
Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana
rok szkolny 2016/17

Szkoła Podstawowa w Janikowie zorganizowała po raz szesnasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Tu jest Polska, do którego już tradycyjnie zaprosiła uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego zainteresowanych tematyką swojej Małej Ojczyzny. Honorowy patronat nad zmaganiami sprawuje od początku swego powstania Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana.
Cel konkursu to pogłębienie przez uczniów wiedzy o regionie Kujaw, ze szczególnym uwzględnieniem Janikowa i okolic oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez identyfikację z Małą Ojczyzną, jej krajobrazem, historią i obyczajowością czy folklorem. Mottem konkursu jest fragment wiersza Tu jest Polska autorstwa kujawskiego kowala i poety Franciszka Becińskiego.
Podstawą zmagań konkursowych były: szkolne programy nauczania historii i społeczeństwa, języka polskiego i przyrody oraz materiały stron internetowych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Janikowo, www.janikowo.com.pl, www.spjan.ino.pl i przewodnik po regionie Alfreda Krysiaka Inowrocław i Kujawy.

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w marcu br. przez Szkolne Komisje Konkursowe na podstawie testu opracowanego przez nauczyciela historii i społeczeństwa janikowskiej podstawówki. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie z 11 szkół:
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Wł. Demskiego w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. St. Batorego w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
- Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim
- Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa w Janikowie.
Do finału konkursu, który odbył się 05.05.2017 r. zakwalifikowano 39 osób. Przybyłych do Janikowa uczniów i ich opiekunów powitała Dyrektor Szkoły p. Ewa Foss, która pogratulowała wszystkim finalistom dużej wiedzy o kujawskim regionie. Przedstawiciel zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janikowa p. Hubert Fabiszewski natomiast zaprosił do obejrzenia wystawy prac janikowskich artystów „Pejzaże Gminy i Miasta Janikowo”, którą zorganizowano w szkole specjalnie na rozpoczynający się konkurs.
Finałowy test zawierał różnorodne zadania, związane m.in. z ilustracją, cytatem, opisem. Należało też rozwiązać krzyżówkę. Szkołę Podstawową w Janikowie w finale reprezentowali:
- Wiktor Jędrzejewski V a
- Maksymilian Mniejżyński VI b
- Agata Wojciechowska VI a
- Damian Radoń V a
- Igor Giża VI b
- Julia Ruta V b
- Bartosz Ciesielski V a
- Alan Brzozowski VI a
- Mikołaj Dabrowski V a
Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
- przewodniczący: p. Danuta Świetlik – SP Janikowo/TPJ im. H. Czamana
- sekretarz: p. Anna Trela – SP Janikowo
- członkowie:
- p. Aleksandra Włosińska – SP 1 Kruszwica
- p. Alicja Kaszuba – SP 2 Kruszwica
- p. Anna Kaczmarek – SP 2 Mogilno
- p. Emilia Płachecka – SP 11 Inowrocław
- p. Katarzyna Jóźwiak – KSP Inowrocław
- p. Stella Radwańska – SP Sławsk Wielki
- p. Julita Błaszak – SP Pakość
- p. H. Fabiszewski - TPJ im. H. Czamana
- p. Maria Lewandowska – SP Janikowo/ TPJ im. H. Czamana
- p. Sabina Śmigielska – SP Janikowo.
Wszyscy uczestnicy finałowych zmagań, po pracy nad konkursowym testem, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego SP w Janikowie – p. Ewy Radoń i p. Małgorzaty Pietrali, mogli skorzystać z zajęć sportowych na janikowskiej Krytej Pływalni „Wodnik”. Potem czekał na uczniów i ich opiekunów słodki podwieczorek w szkolnej stołówce – ufundowany przez Radę Rodziców SP w Janikowie.
Ogłoszenie wyników regionalnych zmagań poprzedziło spotkanie z p. H. Fabiszewskim, który poprowadził krótką rozmowę kierowaną z uczestnikami finału na temat współczesnych form patriotyzmu.
LAUREACI KONKURSU

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła Opiekun
I

Witold Karólewski

SP 4 Inowrocław p. Jolanta Lewandowska
II

Wiktoria Młodawska

SP Sławsk Wielki p. Stella Radwańska
III Paulina Marcinkowska SP 1 Kruszwica
p. Aleksandra Włosińska
Maksymilian Mniejżyński SP Janikowo
p. Danuta Świetlik
IV
Natalia Wójcik
SP 11 Inowrocław
p. Emilia Płachecka
V Olga Czaplicka
SP Sławsk Wielki
p. Stella Radwańska
VI Wiktor Jędrzejewski SP Janikowo p. Danuta Świetlik
VII Adam Jędro
SP 4 Pakość
p. Julita Błaszak
VIII Aleksandra Zalewska
SP Sławsk Wielki
p. Stella Radwańska

Laureaci konkursu oraz finaliści otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janikowie p. G. Czerwińskiego oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Janikowie. Zwycięzca konkursu został również uhonorowany specjalną nagrodą przez TPJ im. Czamana. Natomiast opiekunowie trzech najlepszych uczniów otrzymali z rąk p. H. Fabiszewskiego najnowszą książkę wydaną prze TPJ „Janikowo i okolice w okresie II wojny światowej”.
Organizatorzy podziękowali wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do regionalnych zmagań i pracę w Komisji Konkursowej. Konkurs mógł odbyć się w takim kształcie również dzięki przychylności i wsparciu ze strony wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janikowie oraz jej Dyrektora - p. Ewy Foss. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Tu jest Polska pod honorowym patronatem Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. H. Czamana przygotowali i przeprowadzili nauczyciele: p. Sabina Śmigielska, p. Maria Lewandowska, p. Anna Trela, p. Danuta Świetlik i p. Jacek Czubachowski.
Notatkę przygotowała; D. Świetlik

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl