PDF Drukuj

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna + ”  

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, 8 czerwca 2017r., podał do publicznej wiadomości listę podmiotów, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna”  
Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Dofinansowanie działań szkoły i organów prowadzących szkoły w naszym województwie związane jest z realizacją celu szczegółowego programu – Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły .
Janikowska podstawówka, by zrealizować założony cel, w pierwszym semestrze roku szkolngo 2017/18 podejmie działania, których priorytetem będzie kształtowanie w uczniach postawy otwartości, empatii i wrażliwości na innych. W ramach projektu "O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi" przeprowadzony zostanie cykl zajęć dla uczniów, imprez, wycieczek. W nasze działania zaanagażowana zostanie cała społeczność szkolna. Do współpracy zaprosimy również rodziców naszych wychowanków. Koordynatorzy projektu, p.Anna Trela, p.Maria Lewandowska, p.Magdalena Płuciennik, mają nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do realizacji celu programu "Bezpieczna+".

Spotkanie inaugurujące projekt „O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi"

Warsztaty psychoterapeutyczne w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”

Wycieczki klas V-VII do Krainy Bombek

Wspólne wykonywanie kokardy narodowej z okazji Narodowego Święta Nieodległości w ramach rządowego programu Bezpieczna+

Piknik Niepodległościowy

Spotkanie z Mistrzem Świata

Warsztaty wigilijne klas I-IV w Biskupinie

Dzień Życzliwości

Dzień Integracji i Tolerancji

Warsztaty florystyczne

Jasełka

Podsumowanie programu Bezpieczna+

 Notatkę sporządziła: M.Płuciennik

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl