PDF Drukuj

Nie bij mnie, kochaj mnie!
Zakończyliśmy tegoroczną akcję zbiórki pluszaków WOŚP ,,Historia Misia".

Celem jej jest zwrócenie uwagi przechodniów na problem przemocy wobec dzieci, jak również na odpowiednią reakcję osób dorosłych na krzyki dzieci. Zebrane i oznakowane pluszaki wolontariusze z naszej szkoły rozmieścili w różnych częściach miasta, aby przypominały o celach działań. Dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasza akcję. Za udział w niej zostały przydzielone punkty do rywalizacji ,,Klasa na 6”. Akcję koordynowali: M. Lewandowska, S. Śmigielska, J. Czubachowski.
Notatkę sporządziła: M. Lewandowska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl