PDF Drukuj

Podsumowanie programu "Bieg Po Zdrowie"

W miesiącu czerwcu zakończył się realizowany w czasie roku szkolnego w klasie IVc Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej ,,Bieg Po Zdrowie”. Głównym celem programu było zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich dalszym życiu. W czasie zajęć ukazywano także dzieciom atrakcyjność życia wolnego od uzależnienia od tytoniu.
Harmonogram działań do realizacji tego programu uwzględniał pracę w specjalnie przygotowanych zeszytach, wywiady z rodzicami i wykonanie dodatkowych zadań np. komiksu w formie plakatu z wykorzystaniem gotowych ilustracji. Na zakończenie programu została przeprowadzona ankieta wśród uczniów i ich rodziców, której wyniki potwierdzają słuszność omawianej tematyki z pozytywnym aspektem na przyszłość. Rodzice pozytywnie ocenili przeprowadzone zajęcia i wykazali zadowolenie z realizacji w danej klasie wybranego programu.
Program realizował nauczyciel przyrody : Michał Legumina

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl