PDF Drukuj

Zakończenie roku szkolnego
23 czerwca 2017 roku klasy 0-III i IV-VI uroczystymi apelami zakończyły rok szkolny 2016/2017.
Pani dyrektor Ewa Foss w swoim wystąpieniu podsumowała pracę szkoły w bieżącym roku, podziękował wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wręczyła uczniom listy pochwalne i nagrody książkowe, a ich Rodzicom listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie ze średnią 4.75 i powyżej oraz z zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym. W tym roku szkolnym odebrało je 54 uczniów. W dalszej części uroczystości zostały rozdane nagrody laureatom konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Głos zabrali również zaproszeni goście.
Na koniec, odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowanych przez p. Ewę Twarużek, p. Małgorzatę Puzio oraz p. Ewę Radoń. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa i przypomnieli o zasadach letniego, bezpiecznego wypoczynku.

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl