PDF Drukuj

Tydzień Bezpieczeństwa

Drugi tydzień września, co stało się już tradycją w naszej szkole, przebiegał pod hasłem „Jestem bezpieczny w drodze do i ze szkoły”. W tych dniach uczniowie najmłodszej grupy wiekowej klas I-III zapoznani zostali z gazetką tematyczna oraz prezentacją multimedialną poruszającą najważniejsze zasady bezpieczeństwa zarówno w ruchu ulicznym, podczas jazdy rowerem, jak i w kontaktach z nieznajomym czy groźnym psem. Dzieci utrwalały również znajomość numerów alarmowych, jak i umiejętność wezwania pomocy. Uczestniczyli także w spotkaniach z funkcjonariuszami policji, podczas których mieli możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści, pod okiem wychowawczyń, ćwiczyli umiejętność samodzielnego przejścia przez jezdnię. Czeka ich jeszcze „mini egzamin” z tej umiejętności. 

Natomiast uczniowie klas IV –VII w dniach 11 – 15 września zapoznani zostali z prezentacją multimedialną oraz gazetką tematyczną dostępną przez cały tydzień w wyznaczonych miejscach. Uczniowie klas IV uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, który przypomniał im zasady zachowania się na drodze, jak należy bezpiecznie korzystać z rolek i rowerów oraz opowiedział o zasadach, o których należy pamiętać podczas kontaktu z nieznajomym. Dla klas V-VII odbyła się audycja w szkolnym radiowęźle, która także miała za zadanie przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. 

Całą zdobytą wiedzę uczniowie będą mogli wykorzystać nie tylko w życiu codziennym, ale i w quizie dla klas IV i V, który odbędzie się niebawem.

Mamy nadzieję, iż podjęte działania przyczynią się do bezpieczeństwa naszych wychowanków i pozwolą uniknąć niebezpiecznych zachowań.


Notatkę sporządziły:K. Bednarek, M.Płuciennik

 

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl