PDF Drukuj

Bezpieczny pierwszoklasista w drodze do szkoły
Przez cały wrzesień 2017r. uczniowie klas pierwszych „pod okiem” pań wychowawczyń sumiennie ćwiczyli umiejętność samodzielnego i bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Nauka zakończyła się zapowiedzianym wcześniej „mini egzaminem”, nad przebiegiem którego czuwali funkcjonariusze Komisariatu Policji  w Janikowie p.Michał Wójcik oraz p.Waldemar Zwierzyński.
Jesteśmy dumni z naszych pierwszoklasistów, którzy wzorowo zdali sprawdzian i udowodnili, że potrafią bezpiecznie i  wzorowo przejść przez jezdnię.  Za zdany egzamin każda klasa uhonorowana została pamiątkowym dyplomem. Gratulujemy i wierzymy, że nasi uczniowie będą również na co dzień stosować się do utrwalonych zasad bezpieczeństwa na drodze.
Notatkę sporządziła: M.Płuciennik

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl