PDF Drukuj

Jesteśmy w Klubie Szkół UNICEF
Nasza szkoła od sześciu lat współpracuje z UNICEF, jako członek Klubu Szkół UNICEF.
To inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Harmonogram prac ulega zmianie – raz jest to zaproszenie do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem propozycja organizacji w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. Do tej pory nasza szkoła wzięła udział w następujących akcjach UNICEF: „Baw się i bądź bezpieczny”,” Dzień Zmian”,” Szkoła z Prawami Dziecka”, „Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły” oraz „Po pierwsze dziecko”.
W roku szkolnym 2017/2018, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczyć będziemy w projektach edukacyjnych przygotowanych przez UNICEF, akcjach humanitarnych, a także korzystać z materiałów, które zamieszczone zostaną w „kąciku UNICEF" i udostępnione uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, zgodnie z kalendarzem działań opracowanym przez organizatora.
Notatkę sporządziła: K. Bednarek - koordynator UNICEF

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl