PDF Drukuj

Posadziliśmy Dąb DLA NIEPODLEGŁEJ!

W związku z Jubileuszem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada 13 kwietnia, Szkoła Podstawowa w Janikowie zorganizowała w ramach programu edukacyjnego „Szkoła Podstawowa w Janikowie DLA NIEPODLEGŁEJ”, uroczystość posadzenia Dębu DLA NIEPODLEGŁEJ od uczniów i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Janikowie.

Dąb DLA NIEPODLEGŁEJ rósł będzie obok Dębu Pamięci posadzonego przez społeczność szkolną w 2010 r. ku czci por. Aleksandra Plucińskiego, strzelnianina, który został rozstrzelany w 1940 r. w Charkowie, po uprzednim pobycie w obozie w Starobielsku. Ideą ogólnopolskiego programu „Katyń …ocalić od zapomnienia”, w którym szkoła wówczas brała udział, było posadzenie 21 857 dębów, z których każde drzewo poświęcone miało być jednej określonej osobie, której nazwisko widnieje na liście katyńskiej. Mottem tej inicjatywy stały się słowa Jana Pawła II: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.” Sadzenie Drzew Pamięci wydaje się pomysłem bardzo niekonwencjonalnym jak na lekcję historii, ale liczyliśmy, że może właśnie z tego powodu młode pokolenia Polaków będą pamiętały o tej zbrodni.
Na Katyńskim Apelu Pamięci gromadzi się nasza szkolna społeczność corocznie, by oddać cześć wszystkim Polakom tragicznie poległym w 1940 roku na terenie Związku Radzieckiego. Tegoroczne spotkanie przy Dębie por. Aleksandra Plucińskiego miało jednak szczególny charakter, ponieważ jest ważnym elementem programu patriotycznego „Szkoła Podstawowa w Janikowie DLA NIEPODLEGŁEJ”, czym wpisuje się w obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Posterunek honorowy przy Tablicy-Kamieniu Pamięci wystawiła 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia.

Na uroczystość przybyli liczni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie – p. Grzegorz Czerwiński, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Oświaty, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie – p. Grzegorz Wesołowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – p. Agnieszka Majkowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego – p. Ryszard Dernoga z małżonką, reprezentant Prezydium Rodziców SP Janikowo – p. Izabela Olszak, major Andrzej Żuchowski - z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, absolwent naszej szkoły, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie - ks. Antoni Michalak, radny Rady Powiatu Inowrocławskiego, dyrektor Gimnazjum w Janikowie – p. Marek Szubarga, dyrektorzy szkół podstawowych w Kołodziejewie i Broniewicach – p. Katarzyna Krokos i p. Roman Nowakowski, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Janikowie – p. Magdalena Kalka, prezes Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski DAR SERCA – p. Zdzisława Błachowiak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janikowie – p. Grzegorz Płuciennik, przewodnicząca Klub Seniora ZŁOTY WIEK w Janikowie – p. Anna Dworniczuk oraz goście z Urzędu Miejskiego w Janikowie – p. Zbigniew Pokorski i p. Zbigniew Pyzik.
Szczególnie serdecznie powitaliśmy p. Kazimierza Maćkowiaka z Trląga - uczestnika II wojny światowej, nagrodzonego Odznaką Grunwaldzką za walkę zbrojną z Niemcami i odznaczonego za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Pan Maćkowiak, podzielił się swoimi wspomnieniami wielu wojennych przeżyć i dokonań również po uroczystości przed kamerami Kablowej Sieci Telewizyjnej „Jansat”.
Gościem specjalnym natomiast był wnuk por. A. Plucińskiego - Przemysław Tomasik dr hab. nauk medycznych Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, który podziękował uczniom i nauczycielom za ośmioletnią opiekę nad Dębem Pamięci jego dziadka. Szkole przekazał liczne kserokopie dokumentów dotyczących dzieciństwa i młodości A. Plucińskiego (szkoła w Strzelnie, gimnazjum w Inowrocławiu, praca w Poznaniu). Uczniom podarował pendrivy i power banki z przeznaczeniem na konkursy historyczne.
Na uroczystość przybyły delegacje uczniów z klas 0-VII, grono pedagogiczne janikowskiej podstawówki oraz mieszkańcy miasta.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego poczet flagowy w składzie: Aleksandra Balmowska, /Michalina Klupczyńska, Nikola Sołowska i Michał Strzyżewski, wprowadził na uroczystość polską flagę państwową. Następnie Julia Ruta zachwyciła zgromadzonych przejmującą recytacją wiersza W. Szymborskiej „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.

Katyński Apel Pamięci poprowadził major Krzysztof Kugiel – Komendant Garnizonu Inowrocław.

Uroczystego aktu posadzenia Dębu DLA NIEPODLEGŁEJ od uczniów i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Janikowie dokonali Dyrektor Szkoły p. Ewa Foss oraz Przewodniczący Rady Miejskiej p. Grzegorz Czerwiński. Dąb DLA NIEPODLEGŁEJ zawsze będzie zapewne przypominał pierwsze dni niepodległego bytu naszej szkoły, Janikowa, Kujaw oraz będzie miał wpływ na kształtowanie świadomości i patriotycznej postawy młodego pokolenia.

Tablicę pamiątkową odsłonili: nauczyciel historii, opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, wicedyrektor szkoły pani Danuta Świetlik, która od lat dba o wychowanie patriotyczne uczniów oraz siódmoklasiści: Kacper Krokos z klasy VII c oraz Filip Chabasiński z klasy VII d - stypendyści projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Prymus Pomorza i Kujaw" - uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie języka angielskiego i matematyki.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. Antoni Michalak, proboszcz janikowskiej parafii.

Część artystyczną rozpoczęła Emilia Radoń wierszem L. Staffa „Ojczyzno nasza”. Potem głos zabrali najmłodsi uczestnicy uroczystości – dzieci z oddziałów „0”, które przypomniały wszystkim zgromadzonym „Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy, by następnie śpiewnie pochwalić się, że „Jestem Polką, jestem Polakiem”. Grupa zuchowa „Leśne ludki” zaprezentowała powszechnie znaną „Szarą piechotę”.

Gospodarstwo agroturystyczne „Zacisze” z Broniewic zapewniło poczęstunek dla gości uroczystego spotkania. Bardzo dziękujemy, tym bardziej, że to już nie pierwszy raz korzystamy z uprzejmości Państwa Dernogów.

Dąb DLA NIEPODLEGŁEJ od uczniów i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Janikowie pozostanie pamiątką Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości dla uczniów, dla nauczycieli, dla społeczności Miasta i Gminy Janikowo, dla całego regionu Kujaw, dla wszystkich Polaków! Pragniemy, aby przyszłym pokoleniom dawał świadectwo ważności szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy jej uczniów oraz naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Dzisiejszy dzień będzie świadczył o przywiązaniu do ziemi ojczystej, do wolności, do historii i tradycji.

Uroczystość prowadziła p. Magdalena Płuciennik. Koordynatorami przedsięwzięcia były: p. Danuta Świetlik i p. Maria Lewandowska, we współpracy z licznymi nauczycielami Szkoły Podstawowej w Janikowie. Uroczystość mogła się odbyć w takim kształcie dzięki przychylności i pomocy Dyrektora Szkoły p. Ewy Foss oraz wsparciu wicedyrektora placówki p. Krystyny Wesołowskiej.

Janikowo zyskało kolejne Miejsce Narodowej Pamięci!

Opracowanie: D. Świetlik

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl