PDF Drukuj

Kampania Edukacyjna "SMOG”
Szkoła Podstawowa w Janikowie klasy I-VII wzięły udział w Kampanii Edukacyjnej ,,SMOG”. Organizatorem konkursu było Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Celem konkursu było- upowszechnianie wiedzy, kompetencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i zachowań prozdrowotnych, bo w każdym bilansie okazuje się, że zdrowie jest najważniejsze. Każdy ma wpływ na to w jakim środowisku żyje, jak może dbać o swój kawałek świata i wreszcie jak dbać siebie. Uczniowie mieli do wyboru wykonania
- plakat pod hasłem promującym zachowania pełne zdrowia, troskę o czyste powietrze, walkę ze smogiem
- zdjęcie ilustrujące tematykę konkursu
- projekt ludzika, stworka czegoś co może stać się maskotką kampanii
- kapsułę dla przyszłości (pole fantazji)
- przemówienie, apel.
Uczniowie z klas I c, II b, III a, III b, IV c, IV d, V a, VI c wykonali bardzo ciekawe projekty ludziko-stworków, pozostali uczniowie z klas I a, I b, Id, III b, IV a, IV b, IV d, IV e oraz VI c wykonali kolorowe plakaty promujące zdrowe i czyste powietrze. Uczniowie klasy IV c napisali apel o ochronę środowiska naturalnego.
Notatkę sporządziła: S. Śmigielska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl