PDF Drukuj

Bezpieczne wakacje 2018
Nasza szkoła, jak co roku, tuż przed wakacjami, promuje bezpieczne zachowania podczas spędzania wolnego czasu.  Nasze działania skierowane są do wszystkich uczniów z klas I-VII, jak i dzieci z oddziałów przedszkolnych. W tym czasie uczniowie zaproszeni zostają do udziału w zajęciach tematycznych, słuchają audycji w radiowęźle. Na szkolnych korytarzach pojawiają się gazetki o tematyce bezpieczeństwa, a podczas zajęć wychowawcy zapoznają dzieci z prezentacją multimedialną. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach praktycznych. W bieżącym roku szkolnym, najmłodsi, wezmą udział w zajęciach, podczas których przechodząc przez kolejne stanowiska i odpowiadając na pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa w górach, nad wodą, w lesie czy na drodze otrzymają pieczątki do Klasowego paszportu „Bezpieczne wakacje". Paszport wypełniony pieczątkami będzie dowodem, że uczniowie znają zasady bezpieczeństwa i będą z nich korzystać podczas wakacyjnego wypoczynku. 

W bieżącym roku szkolnym dołączyliśmy do grona placówek uczestniczących w ogólnopolskiej akcji bezpieczne wakacje.pl., celem której jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora: https://bezpiecznewakacje.pl/.
Notatkę sporządziła: Magdalena Płuciennik

 

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl