PDF Drukuj

 

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Nasza szkoła w gronie zwycięzców konkursu MEN
w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”!

 

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. Na każdym jej etapie zostały określone kryteria oceny, które służyły wyborowi najlepszych propozycji.
W pierwszym etapie szkoły miały za zadanie przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, które zostały zweryfikowane przez organ prowadzący. Zespoły powołane przez wojewodów oceniały wnioski organów prowadzących pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. Wojewodowie przekazali Ministrowi Edukacji Narodowej zatwierdzony wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego.

Do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków. Nasza szkoła znalazła się w gronie placówek oświatowych, których projekt otrzymał dotację w kwocie ponad 9,5 tyś. zł oraz wymagany wkład finansowy organu prowadzącego – ponad 2 tyś. zł. na zorganizowanie: wystawy pamiątek związanej z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów oraz wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej i innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą to różnorodne działania wynikające z realizacji Patriotycznego Programu Edukacyjnego „Szkoła Podstawowa w Janikowie na stulecie DLA NIEPODLEGŁEJ”: gra terenowa oraz akcja sportowa 100X100 – dla mieszkańców Janikowa, żywa lekcja historii, szkolne konkursy: historyczny, recytatorski, plastyczny, fotograficzny. Nasza szkoła zakwalifikowaliśmy się również do ogólnopolskiego konkursu Narodowego Centrum Kultury „Do Hymnu” , 9 listopada o godz. 11.11 wszyscy nasi uczniowie włączą się w ogólnopolską akcję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej oraz MEN „Rekord dla Niepodległej” i zaśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Opracowanie: D. Świetlik

 

Relacje z podejmowanych działań:

Koncert " Śpiewamy o wolności"

Akademia i bicie rekordu dla Niepodległej

Turniej wiedzy

Konkurs fotograficzny

Lapbook o Polsce

Życzymy Niepodległej 100 lat!

Życzenia dla Niepodległej

Z wizytą w Muzeum Wojsk Lądowych

Żywa lekcja historii „Odzyskanie Niepodległości”

Festyn rekreacyjno-sportowy 100x100 na stulecie Dla Niepodległej

Konkurs recytatorski  klas VI-VIII

Konkurs recytatorski klas IV-V 

Konkurs recytatorski klas III

Gra miejska

Janikowskie Zuchy pamiętają o Poległych za wolność Polski

PDF

  Drukuj

Życzenia dla Niepodległej

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl