PDF Drukuj

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 


Przewodniczący
Igor Giża kl. VIII b

 

Z-ca przewodniczącego
Dominik Matuszewski kl. VII a

 

Łącznik klas VIII

Aleksandra Balmowska   kl. VIII a


Łącznik klas VII

Sabina Bujak  kl. VII b


Łącznicy klas VI:
Amelia Wonorska   kl. VI a
Jakub Krajewski   kl. VI a


Łącznicy klas V:

Julia Brzęczak kl. V d
Maja Świątkowska kl. V e


Łącznicy klas IV:

Agata Puchalska  IV b
Zofia Kośmider kl. IV d


Opiekunowie:

1. Lilianna Krukowska - klasy VI - VIII
2. Karolina Ochocka - klasy VI - VIII
3. Teresa Jaszcz - klasy IV - V

Poczet flagowy na rok szkolny 2018/2019

Skład I
chorąży: Filip Chabasiński  kl. VIII d
asysta:
Aleksandra Balmowska  kl. VIII a
Nikola Sołowska  kl. VIII a

"9 listopada podczas akademii z okazji Święta Niepodległości"

Skład II
chorąży:  Michał Strzyżewski kl. VII b
asysta:
Jagoda Kotwikowska kl.VI b
Maja Malinowska  kl. VI b

"19 października 2018 r. podczas Uroczystości  Pasowania Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej w Janikowie"

 


Rozpoczynamy rok szkolny 2018/2019

Trzeciego września 2018 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Pamiętaliśmy o uczczeniu pamięci Polaków, którzy ponieśli śmierć, walcząc o wolność naszej ojczyzny, zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

Uroczystość prowadził przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Igor Giża z klasy VIII b.

 

 

Opracowała: L.Krukowska

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego w klasach IV - V

20 września 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego
i na opiekuna SU w budynku szkoły przy ulicy Głównej na rok szkolny 2018/2019.  
Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:
1. Agata Puchalska  klasa IV b
2. Zofia Kośmider klasa IV d
3. Julia Brzęczak klasa V d
4. Maja Świątkowska V e

Funkcję  opiekuna SU pełnić będzie Pani Teresa Jaszcz.
Wybory przeprowadzili przedstawiciele SU: Igor Giża, Ola Balmowska i Wiktoria Mendelewska, którzy też brali udział w liczeniu głosów.
Gratulujemy samorządowcom i Pani T. Jaszcz.
Wszystkim życzymy  przyjemnej pracy.

Opracowała: L.Krukowska

 

„DZIEŃ CHŁOPCA”
We wtorek 2 października 2018 roku dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego z okazji „Dnia Chłopca” przygotowały audycję. W żartobliwy sposób przybliżyły związki  cech charakteru, sposobu życia z męskimi imionami. Prezentację  przeplatały  utworami muzycznymi starszymi i współczesnymi. Na koniec prowadzące złożyły życzenia wszystkim chłopcom oraz panom pracującym w szkole.

Opracowała: L.Krukowska

Szczęśliwy numerek

Od poniedziałku, czyli od 1 października 2018 r., rozpoczynamy losowanie „Szczęśliwego numerka”.
SZCZĘŚLIWY NUMEREK  - REGULAMIN
ROK SZKOLNY 2018 /2019
1.    Każdy ma prawo do szczęścia.
2.    „Szczęśliwy numerek” będzie zawierał liczby od 1 do 24, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.
3.    Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.
4.    „Szczęśliwy numerek” zwalnia z:
- odpowiedzi ustnej,
- zadanych zadań domowych.
5.  „Szczęśliwy numerek”  będzie losowany codziennie o godzinie 7:50,  przez przedstawiciela SU w  obecności jego opiekuna lub innego nauczyciela, a  następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
6.    Jeżeli uczeń chce, mimo wylosowanego „Szczęśliwego numerka” może skorzystać z prawa do odpowiedzi lub sprawdzenia zadania domowego.
7.    Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numer z dziennika, traci możliwość wykorzystania go – czeka do następnej kolejki losowania.
8.    „Szczęśliwy numerek” obowiązuje od 1 października 2018r. do 7 czerwca 2019r.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w klasach IV-V

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela przypada w tym roku w niedzielę, a więc w naszej szkole już w piątek 12 października rozpoczęły się jego obchody. W podziękowaniu za trud wkładany w edukację i wychowanie, przedstawiciele Rady Uczniowskiej klas IV - V złożyli życzenia i wręczyli własnoręcznie przygotowane laurki oraz symboliczne róże wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Również uczniowie poszczególnych klas obdarowali swoich wychowawców i nauczycieli szczerymi życzeniami i kwiatami. W tym dniu także ze szkolnego radiowęzła popłynęły serdeczne słowa od uczniów, przeplatane pięknymi piosenkami. Było bardzo wesoło!

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje starszym kolegom i koleżankom z gimnazjum za pomoc w przygotowaniu muzycznej audycji.

Notatkę przygotowała T. Jaszcz.

„DZIEŃ NAUCZYCIELA”
„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania.”
 (B. Conklin)

Z okazji „Święta Edukacji Narodowej” 13 października 2018 roku członkowie Samorządu Uczniowskiego klas VI-VII wręczyli nauczycielom kartki z życzeniami.

Opracowała: L.Krukowska

Szkolne ANDRZEJKI

27 listopada, a więc jeszcze przed wigilią świętego Andrzeja, uczniowie klas IV i V mogli usłyszeć co czeka ich w przyszłości.Do wróżb andrzejkowych zaprosiły uczennice, które profesjonalnie zdradzały tajemnice z bliższej lub dalszej przyszłości - kto kim będzie, jakie imię będzie miał wybranek lub wybranka serca i wiele, wiele innych. Było dużo śmiechu, ale niektóre przepowiednie zostały potraktowane bardzo poważnie. Miejmy nadzieję, że się spełnią - oczywiście tylko te dobre!

Kącik wróżb przygotowały uczennice SU - Julka Brzęczak, Maja Świątkowska, Agata Puchalska i Zosia Kośmider oraz ich koleżanki - Ola Mazurek, Amelia Hainchet, Nikola Paszek, Weronika Bednarek i Iga Błażejewska.
Notatkę sporządziła T. Jaszcz.

Dyskoteki

28 i 29 listopada 2018r. uczniowie klas VI - VIII bawili się uczestnicząc w szkolnych dyskotekach andrzejkowych.

 

Mikołajkowa niespodzianka
Uczniowie naszej szkoły byli w tym roku wyjątkowo grzeczni, bo 6 grudnia przybył do Janikowa mikołajkowy orszak złożony z Mikołajów (trzy panie dyrektor i przewodniczący SU) wraz z zastępem elfów (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego). Wręczyli wszystkim dzieciom słodkie niespodzianki - czekoladowe batoniki - ufundowane przez Radę Rodziców. Było to zaskakujące, ale bardzo miłe spotkanie. I jak tu nie wierzyć w istnienie świętego Mikołaja?

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Ostatni dzień przed przerwą świąteczną upłynął w naszej szkole w świątecznej atmosferze. Śpiewaliśmy kolędy, zasiedliśmy do klasowych stołów wigilijnych, obdarowywaliśmy się upominkami i wszyscy wszystkim składali świąteczne życzenia. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego kl. IV-V wręczyli nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły przygotowane własnoręcznie piękne kartki z życzeniami spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2019 Roku.

Notatkę przygotowała: Teresa Jaszcz

 

 Apel Sukcesów dla klas VI-VIII

11 stycznia 2019 roku odbył się Apel Sukcesów zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Podsumowano na nim wyniki I semestru roku szkolnego 2018/2019.

Średnia ocena ucznia naszej szkoły wyniosła 3,75. Wśród klas szóstych najwyższą średnią, tj. 4,09 może pochwalić się klasa VI c, z klas siódmych najwyżej uplasowała się VII a ze średnią 4,12, a 3,64 to najwyższa średnia ocen z klas ósmych, którą osiągnęła klasa VIII b.

Najlepszym wynikiem wśród klas VI -VIII może więc pochwalić się klasa VII a osiągając 4,12.
Najwyższą średnią ocen w szkole, tj. 5,57 zdobył Kacper Krokos z klasy VIII c, najlepszą siódmoklasistką okazała się Julia Ruta z VII b ze średnią 5,43, najwyższą średnią wśród szóstoklasistów ma Agata Trela z kl. VI a - 5,36.
Średnia 4,75 i wyżej, zachowanie bardzo dobre lub wzorowe to cechy prymusów, których
 w szkole mamy 34. Najwięcej prymusów mają klasy VII a - 6 oraz VI c - 5, są to też klasy mające najwyższe średnie na swoich poziomach.
Klasą z najwyższą frekwencją jest VI d - 91,52%. Niemal stuprocentową frekwencją mogą się pochwalić uczniowie: Patryk Wikarski z klasy VI c, Jakub Olszewski - VI d oraz Daria Kaźmierczak z klasy VII a.
Oprócz podsumowania osiągnięć na apelu wręczono dyplomy i nagrody w konkursach, które odbywały się w trakcie całego semestru.
Pani Dyrektor Danuta Świetlik wręczyła podziękowania za udostępnienie pamiątek rodzinnych na wystawę „Dla Niepodległej”.
Nagrodzono laureatów Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Kocham moją Ojczyznę”, Wojewódzkiego Konkursu Literackego „Mamy Niepodległą” oraz podsumowano XI edycję programu Insta.Ling - ortografia języka polskiego . W dalszej części przedstawiono zwycięzców ogólnopolskiego konkursu plastycznego Autoportret Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Szkolnego Konkursu „Mistrz Przepisywania 2018” zorganizowanego w ramach Europejskiego Dnia Świadomości Dysleksji, konkursu fotograficznego „Miejsca Pamięci Narodowej w obiektywie - Niemi świadkowie historii” oraz Szkolnego Konkursu na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku rosyjskim.
Na środek zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się w Konkursach Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy do etapu rejonowego. Szczególnie pogratulowano tym, przed którymi jeszcze zmagania na szczeblu wojewódzkim.
Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Świetlik, która życzyła zebranym udanych
 i bezpiecznych ferii.

Notatkę sporządziła: L. Krukowska

 

WALENTYNKI
14 lutego, to radosny i magiczny dzień św. Walentego, w którym obdarowujemy się słodkościami oraz kartkami z wyrazami sympatii do najbliższych nam osób. W naszej szkole w tym szczególnym dniu każdy uczeń otrzymał słodki upominek z życzeniami radości na cały długi rok. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zadbali o to, aby uczniowie klas IV i V mogli przekazać "walentynki" za pomocą poczty walentynkowej oraz przesłać muzyczne życzenia przez szkolny radiowęzeł. Muzyczną oprawę pomogły przygotować uczennice gimnazjum, za co im bardzo dziękujemy. Było bardzo wesoło i serdecznie.
 
Podobnie Święto Zakochanych wygladało w kasach VI-VIII. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego z koleżankami i kolegami zadbali o to, aby działała „poczta walentynkowa”. W tym celu kilka dni wcześniej  do specjalnie przygotowanej skrzynki walentynkowej zbierano serduszka – walentynki. Niektóre z nich, te zaadresowane, zostały dostarczone do wskazanej osoby, inne odczytane poprzez radiowęzeł. Była tematyczna audycja, a z głośników popłynęła muzyka dla zakochanych.
Czwartek był „dniem bez ocen”. Nie było kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych i odpytywania na ocenę, ale tylko  dla tych uczniów, którzy mieli czerwony element stroju. Łatwo się domyśleć, że w  naszej szkole  zaczerwieniło się,  zrobiło się odświętnie, ciepło i przyjaźnie. Dekoracyjna „ścianka walentynkowa” w sali rekreacyjnej przygotowana przez panią M. Lewandowską i pana J. Czubachowskiego była znakomitym tłem podczas robienia pamiątkowych zdjęć.
Ten wyjątkowy dzień umiliły również lizaczki w kształcie serduszek ufundowane przez Radę Rodziców.
Notatkę sporządziła:T. Jaszcz, L.Krukowska
 

 
Podsumowanie Góry Grosza”
Akcja „Góra Grosza” organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Jej celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie takich programów, które pozwolą młodym ludziom wrócić do domu. Dzięki temu tworzy się takie miejsca, które zapewniają potrzebującym rodzinne warunki. W naszej szkole zbieranie pieniędzy w ramach „Góry Grosza” trwało od 26 listopada do 20 grudnia 2018 roku. Monety od 1 gr do 5 zł można było wpłacać w trzech budynkach.
W tym roku kolejny raz jako społeczność uczniowska otworzyliśmy swe serca. Pokazaliśmy, że los dzieci będących w trudnej sytuacji nie jest nam obojętny. Angażując się w akcję, wykazaliśmy się wrażliwością oraz empatią. Dzieci z klas 0 – III ofiarowały na ten cel 585zł 06gr, uczniowie klas IV–VI przekazali 265zł, a w budynku przy ulicy Szkolnej zebrano 311zł 95 gr. Na konto Towarzystwa „Nasz Dom” przekazaliśmy kwotę 1162 zł 01gr.
W imieniu wszystkich obdarowanych serdecznie „dziękujemy”. Liczymy na Was w przyszłym roku.
Opracowanie: L.Krukowska
 
Dzień Kobiet
8 marca uczniowie Samorządu Szkolnego przy ul. Głównej i Szkolnej przygotowali okolicznościowe audycje z okazji Dnia Kobiet. Przez szkolne radiowęzły popłynęły miłe słowa w stronę tych młodszych i nieco starszych Pań. Właściwie dobrana muzyka dopełniła całość. Samorządy Klasowe zadbały o najbliższe im koleżanki i Panie, obdarowując je symbolicznymi kwiatkami oraz częstując słodkościami. Piątek upłynął nam w atmosferze uśmiechu i serdeczności.
Opracowanie: T. Jaszcz, L.Krukowska
 
Wiosna, wiosna
 Wiosna, to czas kiedy wszystko budzi się do życia, kiedy rozkwitają kwiaty i drzewa, przylatują ptaki.Świat z dnia na dzień robi się bardziej kolorowy i radosny. Tak też stało się i w naszej szkole, gdy zawitała WIOSNA. Wiosenne dekoracje ożywiły sale lekcyjne, okna, drzwi, a najbardziej szkolne korytarze, gdzie pojawiły się piękne plakaty wykonane przez wszystkie klasy IV i V.
21 marca 2019 roku odbył się  konkurs na najpiękniejszy strój wiosenny dla klas VI-VIII. Każda klasa miała za zadanie wybrać jedną osobę, która zaprezentuje strój. Oprócz tego należało ułożyć wiosenną rymowankę. Sala gimnastyczna zamieniła się w wybieg, na którym było kolorowo, pomysłowo i wesoło. Na poziomach najwięcej punktów zdobyły występy klas: 6 c, 7 b oraz 8 d. Gratulujemy klasom kreatywności i poczucia humoru. 
Notatkę opracowała: T. Jaszcz  L. Krukowska
 
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl