PDF Drukuj

Szkoła Podstawowa w Janikowie
pod patronatem

Towarzystwa Przyjaciół Janikowa
im. Henryka Czamana

organizuje osiemnastą edycję  

Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie „Tu jest Polska”

rok szkolny 2018/19

 

Celem konkursu jest wprowadzenie ucznia w świat wartości własnego regionu rozpatrywanego na tle rzeczywistości państwowej i narodowej w różnych płaszczyznach: historycznej, kulturowej, przyrodniczo-geograficznej, gospodarczej i społecznej oraz pogłębianie wiedzy o specyfice regionu Kujaw.
Wyrażamy nadzieję, że dzięki konkursowi poszerzy się wiedza historyczna wielu uczniów oraz ocali się od zapomnienia szereg tradycji regionalnych, a szacunek do polskiej państwowości i lepsze rozumienie regionalnego dziedzictwa kulturowego stanowić będą właściwą podstawę dla świadomej egzystencji człowieka we współczesnej globalnej już rzeczywistości.


 Do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie „Tu jest Polska” zapraszamy uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.
Za podstawę zmagań konkursowych przyjmuje się:
- szkolne programy nauczania historii, języka polskiego oraz przyrody
- materiały stron internetowych:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janikowo
-  www.janikowo.com.pl (zakładka: DLA TURYSTY)
-  www.spjan.ino.pl  i  www.spjanold.ino.pl/
-  pozycję książkową: Alfred Krysiak, Inowrocław i Kujawy. Przewodnik

Harmonogram  XVIII Powiatowego  Konkursu Wiedzy o Regionie  „Tu jest Polska”

1.    Zgłaszanie  szkół do udziału w konkursie -  do 31 stycznia 2019 r. – KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania).
Adres organizatora: SP w Janikowie, ul. Szkolna 1, 88-160 Janikowo,
tel./fax 052 35 14 446 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2.    Do szkół, które zgłoszą swój udział, zostaną przesłane drogą elektroniczną testy konkursowe, na podstawie których 28 lutego 2019 r. należy przeprowadzić eliminacje szkolne.
Do 7 marca br. prosimy o przesłanie protokołów z przeprowadzonych eliminacji. fax 052 35 14 446 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . PROTOKÓŁ ELIMINACJE (do pobrania).
3.    Kwalifikacji najlepszych uczniów z każdej szkoły do finału konkursu dokona organizator na podstawie  zgłoszonych protokołów. Lista uczestników finałowych zmagań zostanie przesłana do szkół 15 marca 2019 r. - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (do pobrania).
4.    Finał XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie „Tu jest Polska” odbędzie się  10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Janikowie - budynek przy ul. Szkolnej. Finał będzie miał również charakter testu pisemnego. Przykładowe testy konkursowe i interaktywne zadania oraz relacje z poprzednich edycji konkursu znaleźć można na stronie internetowej szkoły www.spjan.ino.pl w zakładce „Tu jest Polska”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie - powołana przez organizatorów - Komisja Konkursowa: nauczyciele i członkowie TPJ im. H. Czamana.
Przewidywane są nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich uczestników finału regionalnych zmagań.

Przykładowe zadania:  test 1, test 2 krzyżówka.

W imieniu organizatorów
D. Świetlik

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl