PDF Drukuj

Podsumowanie programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

 01.02. 2018 r. nasza szkoła po raz trzeci przystąpiła do programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” opracowanego przez ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rozwijania oraz upowszechniania sportu dzieci. Miał on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.  Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od  01 lutego do 30 listopada 2018 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 godz. 2 razy w tygodniu , w grupach minimum 15-osobowych. Na zajęciach pierwszej edycji dzieci doskonaliły umiejętności z koszykówki, na drugiej z zakresu pływania i gimnastyki korekcyjnej.

 W tym roku nasze działania ukierunkowane zostały na zapobieganiu wadom postawy. W gimnastyce korekcyjnej  uczestniczyli uczniowie z klas I-IV.  Dwie grupy ćwiczebne pod opieką p. M. Pietrali i p. K. Ochockiej spotykały się dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywały się na basenie „Wodnik” w Janikowie i w salce korekcyjnej SP w Janikowie na ul. Kozala 3. Głównym ich celem było wzmocnienie gorsetu mięśniowego, poprawy ogólnej sprawności fizycznej i uświadomienie dzieciom potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu. Po 70 godzinach ćwiczeń we wspaniałej sportowej atmosferze cele zajęć zostały zrealizowane, a: CEL GŁÓWNY-POPRAWA POSTAWY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY !!!

Opracowała: Małgorzata Pietrala

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl