PDF Drukuj
„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” – program edukacyjny dla uczniów klas I-III
Jednym z priorytetowych założeń Programu Wychowawczo-Profilaktycznego naszej szkoły jest kształtowanie  postaw prozdrowotnych wśród dzieci, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się. W tym celu realizujemy wiele działań, uczestniczymy w akcjach oraz tematycznych programach. 
We wrześniu 2018r.  zgłosiliśmy chęć udziału w programie edukacyjnym: „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, celem którego jest właśnie kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych. Tuż przed feriami do szkoły nadesłana została przesyłka zawierająca: scenariusze zajęć,  plakaty edukacyjne oraz płytę DVD z filmami i kartami pracy, które w dowolnym terminie  /do czerwca/ posłużą nauczycielom do przeprowadzenia zajęć.
Zadaniem zarejestrowanych klas jest: przeprowadzenie zajęć z dziećmi wg scenariusza oraz dokumentowanie realizacji w formie zdjęć lub filmików. Materiały te mogą  zostać przez nauczyciela umieszczone  /za zgodą prawnych opiekunów dzieci/ na „Mapie dobrych praktyk” oraz w zakładce „Filmy ze szkół” .
Każda placówka zgłasza również do konkursu przygotowanego w ramach programu przynajmniej jedną pracę konkursową oraz zobowiązana jest  wypełnić ankietę dotyczącą realizacji programu.
Podejmowane działania
Opracowanie i koordynowanie: Magdalena Płuciennik
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl