PDF Drukuj

Akademia Bezpiecznego Puchatka
W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w X edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Organizatorem programu jest „Puchatek”. Patronat honorowy objął Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Główne cele programu to: edukacja oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, kształtowanie odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie dziecko napotyka w czasie drogi do szkoły, uświadomienie uczniom różnych niebezpiecznych sytuacji w domu i w szkole oraz kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia.
Szkoła otrzymała materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne, które zostały  opracowane przez metodyka i opiniowane przez Komendę Główną Policji. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia, na których uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Zajęcia te obejmowały cztery bloki tematyczne: Bezpieczeństwo na drodze. Bezpieczeństwo w szkole i na wycieczce. Bezpieczeństwo w domu i pierwsza pomoc. Bezpieczeństwo w Internecie. Pierwszoklasiści zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania na drodze oraz w domu i szkole. Utrwalali zasady przechodzenia przez jezdnię. Uczyli się właściwego reagowania w przypadku kontaktu z obcymi osobami. Poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zdobywali umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, utrwalali znajomość numerów alarmowych.
Na zakończenie programu uczniowie samodzielnie rozwiązywali test zamieszczony na stronie internetowej Akademii Bezpiecznego Puchatka, w którym wykazali się zdobytą wiedzą. Szkoła zdobyła Certyfikat potwierdzający udział uczniów w X edycji programu edukacyjnego – Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Notatkę sporządziła: Alina Rugowska- koordynator programu.

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl