PDF Drukuj
sobota, 06 kwietnia 2019 14:57

Szanowni Rodzice!
W związku z planowanym protestem pracowników oświaty informuję, że w Szkole Podstawowej w Janikowie od dnia 8 kwietnia ma rozpocząć się akcja strajkowa pracowników szkoły.
W czasie trwania strajku szkoła pozostanie otwarta i zapewni opiekę dzieciom i uczniom, które decyzją rodziców przybędą do naszej placówki w tym czasie. W każdym budynku szkolnym opiekę będzie sprawował jeden nauczyciel. Zapewnienie opieki odbywać się będzie zgodnie z planem pracy szkoły, w tym oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VIII według tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlic szkolnych.
W sytuacji, gdy nie będę w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, a w szczególności zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, podejmę stosowne działania w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.
Ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna i wyjątkowa, proszę o śledzenie na bieżąco przekazywanych Państwu informacji.
Z poważaniem
Krystyna Wesołowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl