PDF Drukuj
XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie
Tu jest Polska
pod patronatem
Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana
rok szkolny 2018/19
 

Szkoła Podstawowa w Janikowie zorganizowała po raz osiemnasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Tu jest Polska, do którego już tradycyjnie zaprosiła uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego zainteresowanych tematyką swojej Małej Ojczyzny. Regionalne zmagania corocznie wspiera Gmina Janikowo, również poprzez fundowanie nagród dla laureatów i finalistów konkursu. Patronat nad regionalnymi zmaganiami sprawuje od początku swego powstania Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana.
Cel konkursu to pogłębienie przez uczniów wiedzy o regionie Kujaw, ze szczególnym uwzględnieniem Janikowa i okolic oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez identyfikację z Małą Ojczyzną, jej krajobrazem, historią i obyczajowością czy folklorem. Mottem konkursu jest fragment wiersza Tu jest Polska autorstwa kujawskiego kowala i poety Franciszka Becińskiego.
Podstawą zmagań konkursowych były: szkolne programy nauczania historii, języka polskiego i przyrody oraz materiały stron internetowych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Janikowo, www.janikowo.com.pl, www.spjan.ino.pl oraz przewodnik po regionie Alfreda Krysiaka Inowrocław i Kujawy.
Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w marcu br. przez Szkolne Komisje Konkursowe na podstawie testu opracowanego przez nauczyciela historii janikowskiej podstawówki. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie następujących szkół:
- Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
- ZSO - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
- Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk w Sławsku Wielkim
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. W. Demskiego w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa w Janikowie.
Do finału konkursu, który odbył się 10.05.2019 r. zakwalifikowano 37 osób. Przybyłych do Janikowa uczniów i ich opiekunów powitała Dyrektor Szkoły p. Krystyna Wesołowska, która pogratulowała wszystkim finalistom dużej wiedzy o kujawskim regionie. Następnie wysłuchaliśmy pięknej recytacji w wykonaniu Marceliny Malinowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej w Janikowie, która popisała się żywiołowym wykonaniem w gwarze kujawskiej fragmentu felietonu z publikacji Na kujawską nutę czyli Benasowe pogwarki autorstwa Henryka Lewickiego.
Finałowy test zawierał różnorodne zadania, związane m.in. z ilustracją, cytatem, opisem. Tradycyjnie już należało też rozwiązać kujawską krzyżówkę.
Szkołę Podstawową w Janikowie w finale reprezentowali:
- Agata Trela V I a
- Marcelina Malinowska V c
- Daniel Siech V I d
- Kacper Stawicki V e
- Mikołaj Gnutek V I c
- Nikodem Pabisz V c
 
Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
- przewodniczący: p. Danuta Świetlik – SP Janikowo / TPJ im. H. Czamana
- sekretarz: p. Joanna Witkowska – SP Janikowo / TPJ im. H. Czamana
- członkowie:
- p. Aleksandra Włosińska – SP 1 Kruszwica
- p. Iwona Wojciechowska – SP 2 Kruszwica
- p. Ewa Klimaszewska – SP 11 Inowrocław
- p. Julita Błaszak – SP Pakość
- p. Stella Radwańska – SP Sławsk Wielki
- p. Maciej Żurek – SP Kościelec
- p. Agnieszka Domaniewski – SP Janikowo
- p. Maria Lewandowska – SP Janikowo / TPJ im. H. Czamana
- p. Sabina Śmigielska – SP Janikowo.
Wszyscy uczestnicy finałowych zmagań, po pracy nad konkursowym testem, dzięki uprzejmości p. Grzegorza Płuciennika kierownika OSiR w Janikowie mogli skorzystać z zajęć sportowych na janikowskiej Krytej Pływalni Wodnik, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego SP w Janikowie – p. Karoliny Ochockiej, p. Anny Pluskoty i p. Jacka Żukowskiego, Potem czekał na uczniów i ich opiekunów słodki podwieczorek w szkolnej stołówce – ufundowany przez Radę Rodziców SP w Janikowie.
Na uroczyste zakończenie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie „Tu jest Polska” przybył p. Grzegorz Czerwiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie. Obecni byli również wicedyrektorzy SP w Janikowie: p. Iwona Szczutkowska, p. Danuta Świetlik i p. Piotr Zaleta. Ogłoszenie wyników regionalnych zmagań poprzedził wykład doktora Jana Wiśniewskiego koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu „Kujawy na tle dziejów Polski” - połączony z multimedialną prezentacją. W krótkim, ale interesującym wystąpieniu znalazły się oczywiście również janikowskie wątki. Doktora J. Wiśniewskiego mogliśmy gościć dzięki staraniom doktora Krystiana Chołaszczyńskiego, m. in. członka zarządu TPJ im. H. Czamana.
Laureaci konkursu oraz pozostali finaliści nagrody otrzymali z rąk p. G. Czerwińskiego, p. dr J. Wiśniewskiego oraz wicedyrektorów Szkoły Podstawowej w Janikowie. Nagrody książkowe i rzeczowe ufundowała Gmina Janikowo i Rada Rodziców szkoły, a upominki Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. H. Czamana przekazało dla wszystkich uczniów wydaną przez stowarzyszenie Janikowską kolorowankę z miejscami ciekawymi oraz ważnymi w Janikowie i okolicy.
LAUREACI KONKURSU
  
Miejsce

 Imię i nazwisko ucznia 

Szkoła  Opiekun

Zofia Kowalska

SP Sławsk Wielki  p. Stella Radwańska
II

Marcelina Malinowska

SP Janikowo p. Joanna Witkowska
III
 Mikołaj Steppa
KSP Inowrocław
 p. Katarzyna Jóźwiak
IV
 Oskar Janiak
SP Pakość
 p. Julita Błaszak
Mateusz Basa
SP 2 Kruszwica
 p. Iwona Wojciechowska
VI  Weronika Skonieczna  SP Pakość  p. Julita Błaszak
VII  Mikołaj Wąśniewski
 SP 11 Inowrocław
 p. Ewa Klimaszewska
VIII  Oliwia Lewandowska
SP 1 Kruszwica
 p. Aleksandra Włosińska
IX Martyna Kubiak
SP Sławsk Wielki 
p. Stella Radwańska
X Angelika Wyborska
SP Sławsk Wielki 
p. Stella Radwańska
 
Organizatorki Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Tu jest Polska pod patronatem TPJ im. H. Czamana - p. Danuta Świetlik, p. M. Lewandowska oraz p. S. Śmigielska podziękowały wszystkim opiekunom dydaktycznym uczniów za przygotowanie ich do regionalnych zmagań oraz pracę w Komisji Konkursowej.
Konkurs mógł odbyć się w takim kształcie również dzięki przychylności i wsparciu ze strony wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janikowie oraz jej Dyrektora -  p. Krystyny Wesołowskiej.
Opracowanie: D. Świetlik.
 
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl