PDF Drukuj

Projekt English – More Active, More Successful
Od 1 września do 23 grudnia 2011 roku w naszej szkle realizowany był project, opracowany przez nauczycieli języka angielskiego , pt: „English – More Active, More Successful” – „Angielski – bardziej aktywnie, bardziej skutecznie”.Projekt ten został zgłoszony do Konkursu Programu English Teaching Small Grants 2011 w lipcu 2011 roku  i na 113 projektów,  które wpłynęły do komisji konkursowej z całej Polski jako jeden z 27 uzyskał jej akceptację. Realizacja tego projektu w naszej szkole dotowana była głównie przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności "NIDA". Założeniem projektu było odejście od "podręcznikowej" nauki języka angielskiego i uświadomienie uczniom, że podręcznik jest tylko uzupełnieniem w tworzeniu aktywnego i ciekawego procesu nauki języka obcego. W trakcie trwania projektu dzieci miały szansę spotkania i porozmawiania z native speakerem, w trakcie trwania warsztatów Ireland Today 1 i nauki tańca irlandzkiego Ceili Dancing, co było dla nich nowym i niezwykle ciekawym przeżyciem, a przede wszystkim uświadomiło im, że język angielski nie jest tylko kolejnym przedmiotem, ale służy przede wszystkim porozumiewaniu się i komunikacji. Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w czterech całkowicie różnych konkursach: pierwszy dotyczył wykorzystania wiedzy z zakresu znajomości kultury, tradycji i języka Irlandii; drugi był konkursem plastycznym z elementami języka angielskiego; trzeci to konkurs muzyczny w języku angielskim i wreszcie czwarty to konkurs informatyczny z wykorzystaniem języka angielskiego. Odbyło się również przedstawienie w języku angielskim – teatrzyk kukiełkowy pt: Little Red Riding HoodCzerwony Kapturek. W celu propagowania tradycji i kultury krajów anglojęzycznych zorganizowana została Halloween Night, w którą została włączona społeczność lokalna Janikowa. Uczniowie przygotowali gazetkę na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii i przeprowadzili dwie lekcje języka angielskiego dla rodziców, w których to rodzice byli uczniami. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu z pewnością rozbudziły w dzieciach zainteresowanie językiem obcym i zachęciły je do nauki tego języka. Ukazały im różnorodność form nauki tego języka. Doprowadziły do integracji z uczniami szkół podstawowych w gminie oraz na pewno rozwinęły w dzieciach cztery podstawowe umiejętności językowe, tj: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie.

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl