PDF Drukuj
Bezpieczna Szkoła
W  roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyliśmy w ogólnokrajowym konkursie pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Trwał on od 1 października 2011 roku do 31 marca 2012 roku. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia - obywatela, tolerancji, przeciwdziałania patologiom. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Szkoła wykonała 10 zadań zleconych przez organizatora. Były to głównie: debaty uczniowskie, konwersatoria, konkursy, pokazy np. pierwszej pomocy, spotkania z przedstawicielami policji, przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, pogadanki i inne. Wykonane zadań zostały ocenione  pozytywnie przez jury konkursu i w maju 2012 nasza szkoła otrzymała certyfikat Bezpiecznej Szkoły.
Szkolny koordynator konkursu - A. Knop.
 
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl