PDF Drukuj

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
Nasza szkoła od sześciu lat bierze udział w kolejnych kampaniach profilaktyczno – edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Główne cele kampanii to: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.
W ramach kampanii Trzeźwy Umysł otrzymujemy praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, scenariusze zajęć z uczniami, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami. Każda kampania trwa od marca do końca listopada i to właśnie w tym czasie w szkole podejmowane są działania skupione wokół tematyki zaproponowanej przez organizatorów. Koordynatorem kampanii jest p.A. Knop

Link do tegorocznych działań

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl