PDF Drukuj
piątek, 03 września 2010 20:57
Realizacja obowiązku szkolnego
W związku z realizacją obowiązku szkolnego obowiązkiem rodziców jest aktualizacja danych osobowych ucznia:
  • dla dobra dziecka rodzice powinni podać wychowawcy i zapisać w dzienniczku dziecka lub zeszycie aktualny numer telefonu, a także pamiętać o jego aktualizacji w przypadku zmiany numeru,
  • obowiązkiem rodziców jest informowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania dziecka lub zameldowania,
  • w przypadku wyjazdu rodziców z dzieckiem za granicę rodzice mają obowiązek wypełnienia w szkole oświadczenia w tej sprawie, a także dopilnowanie, aby szkoła, do której dziecko będzie uczęszczało, przysłała potwierdzenie o przyjęciu ucznia i potwierdzała corocznie realizację obowiązku szkolnego; brak tych informacji może utrudnić kontynuację nauki po powrocie do kraju,
  • w przypadku wyjazdu obojga rodziców za granicę bez dziecka obowiązkiem rodziców jest prawne przekazanie opieki nad dzieckiem, a przynajmniej przekazanie wychowawcy pisemnego oświadczenia o przekazaniu opieki nad dzieckiem wskazanej osobie - choć jedynym prawnym rozwiązaniem jest orzeczenie sądu; brak prawnego przekazania opieki nad dzieckiem może prowadzić w konsekwencji do pozbawienia praw rodzicielskich,
  • osoby, które nie są rodzicami dziecka, aby uzyskać informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu, muszą okazać nauczycielowi decyzję sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem.

Obowiązuje wyrażenie zgody rodziców na:
- naukę religii w szkole - klasa I,
- przetwarzanie danych osobowych w celach szkolnych - klasa I,
- udział w zajęciach pozalekcyjnych - klasy I-VI,
- zajęcia na pływalni - klasy II-III,
- udział w szkolnych wycieczkach - klasy I-VI.
Przypominamy rodzicom o odpowiedzialności materialnej za zniszczone przez ucznia mienie szkolne, również za zgubiony kluczyk od szafki. 

 
 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl