PDF Drukuj
piątek, 03 września 2010 21:01

Usprawiedliwienia 
Usprawiedliwienia i zwolnienia z zajęć lekcyjnych uczniowie gromadzą w specjalnych zeszytach, które okazują nauczycielowi. Wcześniejsze zwolnienie do domu musi zawierać zapis na moją odpowiedzialność.

Zwolnienia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, w tym także z zajęć na pływalni, dokonuje - na podstawie zaświadczenia lekarskiego - dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna (formularz dostępny w sekretariacie szkoły).

Na zajęciach wychowania fizycznego zakazuje się noszenia wszelkiej biżuterii przez uczniów, a w szczególności kolczyków. 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl