PDF Drukuj

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I - VII otrzymują w szkole bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Jeżeli uczeń będzie uczęszczał na zajęcia z religii oraz wychowania do życia w rodzinie zakupić należy:

RELIGIA
Klasa 0
„Jesteśmy dziećmi Bożymi” – podręcznik dla klasy 0
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Klasa I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- podręcznik i ćwiczenia
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-1101/10-PO-1/11
Klasa II
„Kochamy Pana Jezusa” - podręcznik i ćwiczenia
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-12-01/10-PO-1/12
Klasa III
„Przyjmujemy Pana Jezusa” - podręcznik i ćwiczenia
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-13-01/10-PO-1/13
Klasa IV
„Jestem Chrześcijaninem” - podręcznik dla klasy IV
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-21-01/10-PO-1/11
Klasa V
„Wierzę w Boga” - podręcznik dla klasy V
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-22-01/10-PO-1/12
Klasa VI
„Wierzę w Kościół” – podręcznik dla klasy VI
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-23-01/10-PO-2/13

Klasa VII
„Spotkanie ze Słowem” – podręcznik dla klasy VII
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Św. Wojciech
Nr dopuszczenia AZ-3-01/10


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Klasa IV- Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej

Klasa V - II półrocze
Klasa VI - I półrocze
„W drodze ku dorosłości”. Ćwiczenia i materiały do klasy VI szkoły podstawowej.

Klasa VII- Wędrując ku dorosłości . Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl