PDF Drukuj
„Szkoła Dobrze Wychowana” – VII edycja
Nasza szkoła również w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 uczestniczy w  programie wychowawczo–edukacyjnym „Szkoła Dobrze Wychowana” Fundacji Solidarności Obywatelskiej.
To inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców.
Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Do zadań szkół uczestniczących w programie należy:
• realizowanie przez nauczycieli lekcji wychowawczych zgodnie z dostarczanymi konspektami, zamieszczanymi na portalu  www.wychowanie24.pl ,
• informowanie przez nauczycieli  uczniów i ich rodziców o miejscu i terminie emisji audycji radiowych i artykułach prasowych umieszczanych w prasie lokalnej oraz portalu www.wychowanie24.pl i zamieszczanych tam publikacjach;
• wypełnienie ankiety ewaluacyjnej potwierdzającej realizację programu wychowawczo-edukacyjnego „Szkoła Dobrze Wychowana” przez szkołę.
Już od października rusza VI edycja „Szkoły Dobrze Wychowanej".
Na stronie www.wychowanie24.pl pojawią się najciekawsze konspekty z poprzednich edycji i nowe scenariusze przygotowane na rok szkolny 2015/2016,  które wychowawcy klas będą mogli wykorzystać podczas zajęć wychowawczych.
Notatkę sporządziła: Magdalena Płuciennik
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl