PDF Drukuj

Szkolny Klub Bezpieczeństwa

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 upływa pięć lat, kiedy nasza szkoła przystąpiła do czwartego elementu międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault  - SZKOLNE KLUBY BEZPIECZEŃSTWA (SKB). Projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. W roku szkolnym 2014/2015 nowym koordynatorem projektu Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa zostało Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Cel, który przyświeca Szkolnym Klubom Bezpieczeństwa to aktywne działanie na rzecz ekologii i  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.
W latach ubiegłych SKB podejmował szereg działań z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej. Członkowie klubu brali  również udział w konkursach organizowanych przez  Renault.
Największym naszym przedsięwzięciem był udział w 12. i 13. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” – „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie  lokalnej kampanii, która wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub ekologiczne formy transportu. Kolejnym etapem było opracowanie kroniki - sprawozdania z podjętych działań. Zrealizowane kampanie spotkały się z uznaniem. Jury konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” przyznało naszej grupie dwukrotne wyróżnienie dla najlepszej kampanii promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym  i ekologiczne sposoby przemieszczania się.  

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy IVb:  Martyna Bosiacka, Marta Okładnych, Oliwia Stempowska, Marcin Kwit, Michał Strzyżewski,  oraz VIa: Marcin Wojciechowski  i  Michał Wojciechowski kontynuują udział w projekcie edukacyjnym „Szkolne Kluby Bezpieczeństwa".
Bliższe informacje o udziale szkoły w projekcie znaleźć można na stronie internetowej: www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa oraz w zakładce programy na stronie www.spjan.pl. Zapraszamy.
W marcu 2016r. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zaproponowało Szkolnym Klubom Bezpieczeństwa udział w konkursie, który polegał na opracowaniu Dekalogu Kulturalnego Rowerzysty. Nasza praca konkursowa wykonana  przez członków SKB w programach:  Word, Paint oraz Power Point otrzymała wyróżnienie za pomysł graficzny, spośród ponad 100 nadesłanych projektów. Gratulujemy członkom SKB: uczniom klasy VIa Marcinowi Wojciechowskiemu, Michałowi Wojciechowskiemu oraz czwartoklasistom z klasy IVb: Marcie Okładnych, Marcinowi Kwitowi i Michałowi Strzyżewskiemu,  których praca została wyróżniona.
Nagrodzona praca
Notatkę sporządziła: Magdalena Płuciennik – opiekun SKB
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl