Drukuj
Zasady rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/19

Rekrutacja do klasy pierwszej
Harmonogram postepowania rekrutacyjnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 
Zgłoszenie  dziecka do klasy pierwsze
j

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.  

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego 
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie  dziecka do oddziału przedszkolnego